Administrationen


Kontoret

Kontoret i Lydpotten ligger i musikøvehuset på Guldbergsgade 54. Indmeldelse af medlemmer, udlevering af nøgler og koder mv. foregår på kontoret.

Til varetagelse af de administrative funktioner har Lydpotten ansat en musikkonsulent.

Musikkonsulenten

Musikkonsulenten står for den daglige drift af foreningen og Lydpotten herunder bl.a.:
– Nyindmeldelser
– Kontingentopkrævning
– Udmeldelser
– Øvetider
– Nøgler og koder

Herudover gennemfører musikkonsulenten bestyrelsens beslutninger og vedtagelser – og står for foreningens regnskaber sammen med bestyrelsen.

Musikkonsulenten arbejder tæt sammen med bestyrelsens formand. Det er således disse 2, der udadtil repræsenterer Lydpotten i alle relationer. Musikkonsulenten vejleder og rådgiver desuden medlemmerne.

Se under kontakt, hvorledes du kommer i kontakt med foreningen.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPrint this pageEmail this to someone