Bestyrelsen


Bestyrelsen, der bliver valgt på generalforsamlingen, står for den overordnede ledelse af foreningen. I Lydpotten består bestyrelsen af 5 medlemmer og 2 suppleanter. Disse vælges på generalforsamlingen for en periode på 2 år (suppleanter 1 år). Alle bestyrelsesmedlemmerne skal være medlemmer af Lydpotten. Bestyrelsesarbejdet er frivilligt og ulønnet.

På bestyrelsesmøderne fastlægges den daglige drift af foreningen og musikøvehuset. Bestyrelsen forvalter foreningens midler og er således ansvarlige overfor foreningens medlemmer. Reglerne for bestyrelsens arbejde finder du i bestyrelsens forretningsorden.

Bestyrelsen 2019/2020

Bjørn Simonsen
Bestyrelsespost: Formand

Søren Dybdal Jensen
Bestyrelsespost: Næstformand

Jan Geert
Bestyrelsesmedlem

Morten Andersen
Bestyrelsesmedlem

Jonas Sandvej
Bestyrelsesmedlem

Allan Segalt
Suppleant

Søren Nielsen
Suppleant

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPrint this pageEmail this to someone