Foreningen


Historie

Foreningen blev stiftet i 1988 under navnet Rytmisk Musikforening og har som hovedformål at fremme udbredelsen af rytmisk musik for unge og ældre gennem drift af øvelokaler, arrangere koncerter, kurser og workshops og arbejde for øge støtte til det rytmiske musikmiljø. Foreningen har tidligere heddet Rytmisk Musik Silkeborg, men ændrede navn i 2012 til “Lydpotten”.

Foreningen drives ved hjælp af frivillig arbejdsindsats fra medlemmernes side, men foreningen har dog ansat en musikkonsulent til at stå for det administrative arbejde.

Medlemmerne bestemmer

Hvert år afholdes generalforsamling, hvor også bestyrelsen vælges. Bestyrelsen står for den overordnede ledelse af foreningen. Det er også bestyrelsen der har ansvaret for økonomien i Rytmisk Musik Silkeborg.

Administrationen og den daglige drift varetages af den ansatte musikkonsulent, der sørger for opkrævning af kontingent, tildeling af øvelokaler og meget meget mere.

Herudover sørger frivillige medlemmer for at arrangere koncerter, vedligeholde studiet, afholde fester osv. Så hvis du har lyst til at der skal ske noget, så meld dig til arbejdet ved henvendelse til musikkonsulenten.

Samarbejde

Rytmisk Musik Silkeborg samarbejder med adskillige foreninger, organisationer og offentlige institutioner.

Rytmisk Musik Silkeborg er medlem af ORA (Organisationen for Rytmiske Amatørmusikere), der varetager amatørmusikeres interesse i Danmark. Herudover arbejder foreningen tæt sammen med Den Kreative Skole i Silkeborg og naturligvis Silkeborg Kommune. Rytmisk Musik Silkeborg er desuden medlem af foreningen Rampelys.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPrint this pageEmail this to someone