Bestyrelsen


Bestyrelsen, der bliver valgt på generalforsamlingen, står for den overordnede ledelse af foreningen. I Lydpotten består bestyrelsen af 5 medlemmer og 2 suppleanter. Disse vælges på generalforsamlingen for en periode på 2 år (suppleanter 1 år). Alle bestyrelsesmedlemmerne skal være medlemmer af Lydpotten. Bestyrelsesarbejdet er frivilligt og ulønnet.

På bestyrelsesmøderne fastlægges den daglige drift af foreningen og musikøvehuset. Bestyrelsen forvalter foreningens midler og er således ansvarlige overfor foreningens medlemmer. Reglerne for bestyrelsens arbejde finder du i bestyrelsens forretningsorden.

Bestyrelsen 2015/2016

Morten Harboe Bell

Morten Harboe Bell
Bestyrelsespost: Formand
Valgt 2015 for 2 år
Mobil: 30 62 24 10

Søren Dybdal Jensen

Søren Dybdal Jensen
Bestyrelsespost: Næstformand
Valgt 2014 for 2 år
Mobil:

Tommy Simonsen

Tommy K. Simonsen
Bestyrelsespost: Kasserer
Valgt 2015 for 2 år
Mobil: 4074045

Tanya Bell

Tanya Bell
Bestyrelsesmedlem
Valgt 2014 for 2 år
Mobil: 23 70 95 37

Intet billede

Allan Segalt
Bestyrelsesmedlem
Valgt 2015 for 2 år
Mobil: 29802058

Frank Sørensen

Frank Sørensen
Suppleant
Valgt 2015 for 1 år
Mobil:

Jeppe Birch Friis

Jeppe Birch Friis
Suppleant
Valgt 2015 for 1 år
Mobil:

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPrint this pageEmail this to someone